Tarkastuslautakunta, kokous 1.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Kuntayhtymän johdon tapaaminen

KAIDno-2022-4702

Perustelut

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttuna yhtymävaltuuston pj. Raili Myllylä, yhtymähallituksen pj. Paavo Oikarinen, kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto ja talousjohtaja Eija Immonen keskustelemaan Kainuun soten vuoden 2022 toiminnan ja talouden toteumasta sekä liikkeenluovutuksen yhteyteen kuuluvista keskeisimmistä toimenpiteistä. 

Ehdotus

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.