Tarkastuslautakunta, kokous 1.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Muut asiat

Perustelut

Tarkastuslautakunnalle tuodaan tiedoksi:

  • seuraavan kokouksen 30.3. siirto 31.3.
  • arviointikertomus 2021 kommentein (yhtymähallitus 23.11.2022)

Ehdotus

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi muut asiat.

Päätös

Hyväksyi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:43.