Tarkastuslautakunta, kokous 1.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosäännön 146 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen kullakin kerralla valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä.

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa olisivat Pia Kuittinen ja Antti Schroderus.

Ehdotus

Puheenjohtajan ehdotus:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Pia Kuittinen ja Antti Schroderus.

Päätös

Hyväksyi.