Tarkastuslautakunta, kokous 1.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2021-2022

KAIDno-2022-2667

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tulee kuntalain 121 §:n mukaisesti laatia arviointisuunnitelma ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomus, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään yhtymävaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisina pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa vuoden 2023 alusta Kainuun soten tarkastuslautakunta tekee vielä vuoden 2022 arviointikertomuksen, joka käsitellään aluevaltuustossa tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä. 

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2021 - 2022 on salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom. kohta 15).

Ehdotus

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta keskustelee arviointisuunnitelmaluonnoksesta ja hyväksyy arviointisuunnitelman vuoden 2022 arviointikertomuksen loppuun saattamiseksi. 

Päätös

Hyväksyi.

Liitteet

Oheismateriaali