Tarkastuslautakunta, kokous 1.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Tarkastuslautakunnan talousarvion toteuma 1-10/2022

KAIDno-2022-1243

Perustelut

Tarkastuslautakunnan talousarvion toteuma 31.10.2022 näyttää, että määrärahasta on käytetty 35 860,71 euroa eli 53 %.

Tarkemmin tarkasteltuna eri kululajeja, henkilöstökulut ovat toteutuneet 15 713,82 euroa eli 84,3 % ja palvelujen ostot ovat toteutuneet 20 065,65 euroa eli 41 %. Tästä lakisääteisen tilintarkastuksen osuus on 18 860 euroa.

KPMG Oy Ab on tehnyt lakisääteistä tilintarkastusta laskujen mukaan 1-10/2022 yhteensä 32 päivää. Tästä tilivuoden 2021 tarkastusta on 32 päivää.

Ehdotus

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteuman 1-10/2022.

Päätös

Hyväksyi.