Tarkastuslautakunta, kokous 1.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Tilintarkastuksen 2. väliraportti

KAIDno-2022-5889

Perustelut

Tilintarkastaja JHT, KHT Katri Hokkanen raportoi tarkastuslautakunnalle tilivuoden 2022 tähän mennessä tehdyistä tarkastushavainnoista tilintarkastajan 2. väliraportissa.

Tilintarkastajan 2. väliraportti 2022 on salassa pidettävä asiakirja JulkL 24 § 1 mom. 15 kohdan nojalla.

Ehdotus

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastajan 2. väliraportin 2022.

Päätös

Hyväksyi.

Liitteet

Oheismateriaali