Tarkastuslautakunta, kokous 25.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Lastenkoti Salmilaan tutustuminen

KAIDno-2022-1241

Perustelut

Tarkastuslautakunta tekee tutustumiskäynnin Lastenkoti Salmilaan, joka on lastensuojelun ympärivuorokautista sijaishuoltoa sekä arviointi- ja kriisityötä järjestävä yksikkö. Sijaishuoltoa voidaan järjestää avohuollon tukitoimena sijoitetuille tai huostaanotetuille kainuulaisille lapsille ja nuorille. Sijaishuollon lisäksi Salmila järjestää jälkihuollon tukea itsenäiseen asumiseen muuttaneille nuorille. Yksikköä hallinnoi hyvinvointipalvelut -tulosalue. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pasi Kilpeläinen, puheenjohtaja, pasi@baari.net

Puheenjohtajan ehdotus:  

Tarkastuslautakunta merkitsee Lastenkoti Salmilan toiminnan esittelyn tiedoksi. 

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi Lastenkoti Salmilan toiminnan esittelyn tiedoksi.