Tarkastuslautakunta, kokous 25.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Muut asiat

KAIDno-2022-1497

Perustelut

Tarkastuslautakunta käsittelee muut asiat. 

1. Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään 5.4. klo 9 uuden sairaalan F4-kerroksessa, neuvottelutila 1 ja 2.  

2. Potilasasiamiehen selvitys potilaan oikeuksien toteutumisesta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä 2021 (yhtymähallitus 23.2.2022 § 33)

3. Arviointikertomus 2020 kommentein (yhtymävaltuusto 20.12.2021 § 31)

Ehdotus

Esittelijä

  • Pasi Kilpeläinen, puheenjohtaja, pasi@baari.net

Puheenjohtajan ehdotus:  

Tarkastuslautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi. 

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi muut asiat tiedoksi.