Tarkastuslautakunta, kokous 25.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosäännön 146 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen kullakin kerralla valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä.

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa olisivat Antti Schroderus ja Taisto Keränen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pasi Kilpeläinen, puheenjohtaja, pasi@baari.net

Puheenjohtajan ehdotus:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Antti Schroderus ja Taisto Keränen.

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Antti Schroderus ja Taisto Keränen.