Tarkastuslautakunta, kokous 25.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Tarkastuslautakunnan talousarvion toteuma 1-12/2021

KAIDno-2022-1243

Perustelut

Tarkastuslautakunnan talousarvion toteutuma 31.12.2021 näyttää, että määrärahasta on käytetty 60 119,33 euroa eli 109,9%.

Tarkemmin tarkasteltuna eri kululajeja, henkilöstökulut ovat toteutuneet 22 687,38 euroa eli 202,6 % ja palvelujen ostot ovat toteutuneet 37 270,07 euroa eli 85,7 %. Tästä lakisääteisen tilintarkastuksen osuus on 33 305 euroa.

KPMG Oy Ab on tehnyt lakisääteistä tilintarkastusta laskujen mukaan 1-12/2021 yhteensä 59,73 päivää. Tästä tilivuoden 2020 tarkastusta on 29,73 päivää, josta etätyötä on 6 päivää. Tilivuoden 2021 tarkastusta on 30 päivää, josta etätyötä on 3 päivää.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pasi Kilpeläinen, puheenjohtaja, pasi@baari.net

Puheenjohtajan ehdotus:  

Tarkastuslautakunta merkitsee talousarvion toteuman 1-12/2021 tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi talousarvion toteuman 1-12/2021 tiedoksi.