Tarkastuslautakunta, kokous 5.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kuntalain 103 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosäännön 125 §:n mukaan toimielin päättää kokousajastaan ja -paikastaan. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi.

Hallintosäännön 126 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään sähköisesti tai kirjallisesti jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa, vähintään neljä päivää ennen kokousta.

Tämä kokouskutsu on lähetetty sähköisesti 1.4.2022.

Ehdotus

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta myöntää läsnäoleville muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeuden.

Päätös

Hyväksyi.