Tarkastuslautakunta, kokous 5.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Muut asiat

KAIDno-2022-1497

Perustelut

Tarkastuslautakunta käsittelee muut asiat.

  1. Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään 21.4.2022 klo 9 uuden sairaalan F4-kerroksessa, neuvottelutila 2.
  2. Sisäisen valvonnan raportti 2021
  3. Henkilöstöraportti 2021
  4. Laadunhallinnan vuosikertomus 2021

Ehdotus

Puheenjohtajan ehdotus:  

Tarkastuslautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi. 

Päätös

Hyväksyi.