Tarkastuslautakunta, kokous 5.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosäännön 146 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen kullakin kerralla valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä.

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa olisivat Leena Törrö ja Kaisa Oinas-Panuma.

Ehdotus

Puheenjohtajan ehdotus:

                                 Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Leena Törrö ja Kaisa Oinas-Panuma.

Päätös

Hyväksyi.