Yhtymähallitus, kokous 26.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Katsaus

Perustelut

Kuntayhtymän johtaja kertoo katsauksessa yhtymähallitukselle tiedoksi:

1) Kainuun hyvinvointialueen valmistelun tilannekatsaus

2) Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tammi-joulukuun 2021 nettotoimintamenojen ensitietoja
(ks. https://kuntaliitto.fi/sosiaali-ja-terveysasiat/tilastot-ja-erillisselvitykset/suurimpien-kuntien-sosiaali-ja-terveydenhuollon-nettotoimintamenot)

3) Sairaanhoitopiirien tammi-joulukuu 2021
(ks. https://www.kuntaliitto.fi/sosiaali-ja-terveysasiat/tilastot-ja-erillisselvitykset/sairaanhoitopiirien-osavuosi-ja-vuosikatsaukset)

4) Kuntajohtajakokouksen muistio 16.3.2022

5) Laajamittainen maahantulo

6) COVID-19 koronavirustilannekatsaus

7) Työtaistelutoimenpiteet

8) Tulosaluejohtajien palkkojen tarkastelu


Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, maire.ahopelto@kainuu.fi

Yhtymähallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös

Katsauksen kohta 1) Kainuun hyvinvointialueen valmistelun tilannekatsaus: Siirtyi yhtymähallituksen seuraavaan kokoukseen.

Lisäksi katsauksessa kerrottiin yhtymähallitukselle tiedoksi myös:

9) Talouden seuranta 1.1.–31.3.2022, Korona ja Kainuun hyvinvointialueen rahoitus 2023–

10) Lähtökeskustelu Jyrki Komulaisen ja Leena Kauniston kanssa 14.4.2022; Osallistujat Paavo Oikarinen, Raili Myllylä ja Hannu Suutari

11) Yhteistyöpalaveri Kainuun hyvinvointialueen kanssa ma 2.5.2022 klo 13; Yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston puheenjohtajistot osallistuvat.


Yhtymähallitus merkitsi katsauksen tiedoksi.
_______
Katsauksen kohdassa 8) asiantuntijoina kuultiin vs. hankintalakimies Päivi Ollilaa ja va. henkilöstöjohtaja Pia Kovalaista, jotka esittelivät asian §:n 108 jälkeen ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto poistui jäävinä kokouksesta (osallisuusjäävi) klo 11.49–13.30, eikä hän osallistunut katsauksen kohdan 8) käsittelyyn.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.