Yhtymähallitus, kokous 26.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Lausuntopyyntö vammaispalvelulainsäädännön uudistuksesta

KAIDno-2022-957

Perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt 4.4.2022 mennessä lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi vammaispalvelulaiksi (lausuntopyyntö 17.2.2022, VN/12531/2021).

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on 4.4.2022 antanut oheisen lausunnon.

Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, maire.ahopelto@kainuu.fi

Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.
_______
Asiantuntijoina kuultiin vs. vastuualuepäällikkö Tiina Kiiltomäkeä ja va. tulosaluejohtaja, hyvinvointipalvelut Anna-Liisa Kainulaista, jotka esittelivät asian §:n 108 jälkeen ja poistuivat ennen päätöksentekoa.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.