Yhtymähallitus, kokous 26.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Perustelut

Hallintosäännön 146 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä.

Tällä kertaa vuorossa ovat Taina Matero ja Aki Räisänen.  

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, maire.ahopelto@kainuu.fi

Yhtymähallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Taina Materon ja Aki Räisäsen ja varatarkastajiksi Hannu Suutarin ja Viljo Tuhkasen.

Pöytäkirja on nähtävillä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän verkkosivuilla https://sote.kainuu.fi/ 10.5.2022 lähtien.

Päätös

Kuntayhtymän johtajan muutettu ehdotus:

Yhtymähallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Matti Kermanin ja Aki Räisäsen ja varatarkastajiksi Hannu Suutarin ja Viljo Tuhkasen.

Pöytäkirja on nähtävillä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän verkkosivuilla https://sote.kainuu.fi/ 10.5.2022 lähtien.

Yhtymähallitus:

Hyväksyi.
_______
Kokous keskeytettiin tämän asian käsittelyn jälkeen ja esittelyjen välissä lounastauon ajaksi klo 12.54–13.30.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.