Yhtymähallitus, kokous 26.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Viranhaltijapäätökset, otto-oikeus

Perustelut

Yhtymähallitus päätti 20.9.2017 delegoida kuntalain 92 § mukaisen otto-oikeuden tulosaluejohtajille heidän alaisten viranhaltijoiden tekemien päätösten osalta.

Samalla yhtymähallitus päätti, ettei se käytä otto-oikeuttaan päätöksiin, jotka on tehty hallintosäännön 44 §:n nojalla ja jotka koskevat osto- ja hankintapäätöksiä silloin, kun kysymys on enintään 15 000 euron (alv 0 %) arvoisesta hankinnasta.

Lisäksi yhtymähallitus päätti edellyttää, että kaikki päätökset tehdään sähköisillä järjestelmillä.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallinnossa on valmistunut seuraavat tulosaluejohtajien viranhaltijapäätökset:

Viranhaltijapäätökset ajalta 21.3.–17.4.2022:

Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto

Hankintapäätös, kynnysarvon alittava:

§ 2 Johtamisen kehittämisen asiantuntijapalvelut, jatkopäätös, 23.03.2022
§ 3 Kuljetuspalveluiden hankinta Kainuun keskussairaalan alueelle, 29.03.2022

Hankintapäätös, kynnysarvon ylittävä:

§ 3 Radiologian konsulttipalvelut UÄ- ja mammografiatutkimukset ja -toimenpiteet, 01.04.2022
§ 4 Hankintapäätös suun terveydenhuollon jononpurku Kajaanin ja Kuhmon hammashoitolaan, 05.04.2022
§ 5 Taloushallinnon raportoinnin muutokset SAP-järjestelmäkokonaisuuteen, 07.04.2022

Henkilöstöpäätös:

§ 18 Suunnittelija (mt tpF) HELLÄ II -hankkeeseen, 24.03.2022
§ 20 Suunnittelija (mt) HELLÄ II -hankkeeseen, 24.03.2022
§ 21 Suunnittelija (KAI-01-7-22) HELLÄ-hankkeeseen, 24.03.2022
§ 23 Va. tulosaluejohtaja Anna-Liisa Kainulaisen tehtävien hoitaminen poissaolojen aikana 31.12.2022 asti, 07.04.2022
§ 24 Hyvinvointipalveluiden va. tulosaluejohtajan Anna-Liisa Kainulaisen sijainen 13.4.2022, 07.04.2022
§ 25 Suunnittelija (KAI-01-15-22) Palvelut tukenasi -hankkeeseen, 08.04.2022

Muu päätös:

§ 21 Erikoissairaanhoidon poliklinikkatoimintojen ja perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnan supistaminen ajalla 4.4. -10.4.2022, 01.04.2022
§ 22 Toiminnan supistaminen kehitysvammapalvelujen päivätoiminnoissa aj. 28.3.-8.4.2022 koronaepidemian vuoksi, 01.04.2022
§ 23 Etätyösuosituksen jatkaminen 17.4.2022 saakka, 01.04.2022
§ 26 Osaamisen kehittämisen työryhmän nimeäminen , 08.04.2022
§ 27 Kiireettömän poliklinikka-, terveyskeskusvastaanotto- ja leikkaustoiminnan supistaminen 24.4.2022 saakka, 07.04.2022
§ 28 Hankintaohjeen päivittäminen, 08.04.2022

Vs. kuntayhtymän johtaja Susanna Halonen

Hankintapäätös, kynnysarvon alittava:

§ 1 Radiologian konsulttipalvelujen suorahankinta 1.4.2022 - 31.3.2024, 14.04.2022

Muu päätös:

§ 5 Toiminnan supistamisen jatkaminen kehitysvammaisten päivätoiminnoissa 11.4.–24.4.2022, 08.04.2022
§ 7 Sotkamon ja Suomussalmen terveyskeskussairaalan paikkamäärien tilapäinen lasku, 08.04.2022

Va. tulosaluejohtaja hyvinvointipalvelut Anna-Liisa Kainulainen

Henkilöstöpäätös:

§ 1 Varallaolomääräys vs. vastuualuepäällikölle (vammaispalvelut) Covid-19 pandemian vuoksi aj. 26.-27.3.2022, 31.03.2022


Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, maire.ahopelto@kainuu.fi

Yhtymähallitus päättää, ettei se ota tässä kokouksessa tiedoksi saatettuja viranhaltijapäätöksiä käsiteltäväkseen.

Päätös

Hyväksyi.
_______


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.