Yhtymähallitus, kokous 26.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 llmoitusasiat

Perustelut

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset:

1) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston päätös 6.3.2022 dnro V/5904/2022 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/Saaristolääkärit Oy - Skärgårdsdoktorn Ab, Helsinki:

Hakija/palvelujen tuottaja:

Saaristolääkärit Oy - Skärgårdsdoktorn Ab
Bulevardi 19 A 3
00120 Helsinki

Y-tunnus: 1808362-5

Hakija on pyytänyt yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen myönnetyn luvan muuttamista siten, että Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) hyväksyisi toimipaikkojen muutot uuteen osoitteeseen seuraavasti:

1. Palveluja tuottava toimipaikka:

Toimipaikan entinen osoite:

Saaristolääkärit Oy - Skärgårdsdoktorn Ab, Lääkärivene 1
Bulevardi 19 C 23
00120 Helsinki

Toimipaikan uusi osoite:

Saaristolääkärit Oy - Skärgårdsdoktorn Ab, Lääkärivene 1
Bulevardi 19 A 3
00120 Helsinki

Tuotettavat palvelut:

Lääkäripalvelut avohoidossa
Lääkärin vastaanottotoiminta toimipaikassa ja potilaan kotona/asiakkaan tiloissa
Muu lääkärin antama palvelu; pienkirurgiset toimenpiteet toimipaikassa ja potilaan kotona/asiakkaan tiloissa

Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja/tai kätilön palvelut
Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta

Radiologiset kuvantamistutkimukset
Ultraäänitutkimukset

Laboratoriotoiminta
Kliininen fysiologia
Laboratoriopikadiagnostiikka

Muu terveydenhuollon toiminta
Laboratorionäytteiden otto toimipaikassa ja potilaan kotona/asiakkaan tiloissa

Toimintakunnat potilaan kotona/asiakkaan tiloissa annettavissa palveluissa: Parainen, Kustavi, Taivassalo, Naantali ja Kemiönsaari

2. Palveluja tuottava toimipaikka:

Toimipaikan entinen osoite:

Saaristolääkärit Oy - Skärgårdsdoktorn Ab, Punkkibussi 1 liikkuva yksikkö
Bulevardi 19 C 23
00120 Helsinki

Toimipaikan uusi osoite:

Saaristolääkärit Oy - Skärgårdsdoktorn Ab, Punkkibussi 1 liikkuva yksikkö
Bulevardi 19 A 3
00120 Helsinki

Tuotettavat palvelut:

Lääkäripalvelut avohoidossa
Lääkärin vastaanottotoiminta

Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja/tai kätilön palvelut
Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta
Terveydenhoitajan vastaanottotoiminta

Laboratoriotoiminta
Laboratoriopikadiagnostiikka

Liikkuvan rokotusklinikkayksikön tuottamat palvelut koko Suomen alueella lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakunnan alueella olevia kuntia.

3. Palveluja tuottava toimipaikka:

Toimipaikan entinen osoite:

Saaristolääkärit Oy - Skärgårdsdoktorn Ab, Punkkibussi 2 liikkuva yksikkö
Bulevardi 19 C 23
00120 Helsinki

Toimipaikan uusi osoite:

Saaristolääkärit Oy - Skärgårdsdoktorn Ab, Punkkibussi 2 liikkuva yksikkö
Bulevardi 19 A 3
00120 Helsinki

Tuotettavat palvelut:

Lääkäripalvelut avohoidossa
Lääkärin vastaanottotoiminta

Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja/tai kätilön palvelut
Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta Terveydenhoitajan vastaanottotoiminta Kätilön vastaanottotoiminta

Laboratoriotoiminta
Laboratoriopikadiagnostiikka

Liikkuvan rokotusklinikkayksikön tuottamat palvelut koko Suomen alueella lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakunnan alueella olevia kuntia.

4. Palveluja tuottava toimipaikka:

Toimipaikan entinen osoite:

Saaristolääkärit Oy - Skärgårdsdoktorn Ab, Punkkibussi 3 liikkuva rokotusklinikkayksikkö
Bulevardi 19 C 23
00120 Helsinki

Toimipaikan uusi osoite:

Saaristolääkärit Oy - Skärgårdsdoktorn Ab, Punkkibussi 3 liikkuva rokotusklinikkayksikkö
Bulevardi 19 A 3
00120 Helsinki

Tuotettavat palvelut:

Lääkäripalvelut avohoidossa
Lääkärin vastaanottotoiminta

Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja/tai kätilön palvelut
Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta Terveydenhoitajan vastaanottotoiminta

Laboratoriotoiminta
Laboratoriopikadiagnostiikka

Liikkuvan rokotusklinikkayksikön tuottamat palvelut koko Suomen alueella lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakunnan alueella olevia kuntia.

Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja edellä mainituissa toimipaikoissa:
Laillistettu lääkäri Janne Paavo Tapani Castrén

Saaristolääkärit Oy - Skärgårdsdoktorn Ab:lle 28.01.2014 myönnettyyn lupaan (01-01808362502) on tehty hakemuksessa pyydetyt muutokset ratkaisupäivästä lukien.

Luvan muutos on merkitty yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.


2) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston päätös 15.3.2022 dnro V/5859/2022 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/Coronaria Fysioterapia Oy, Oulu:

Hakija/palvelujen tuottaja:

Coronaria Fysioterapia Oy
Saaristonkatu 22
90100 Oulu

Y-tunnus: 0530530-5

Hakija on pyytänyt yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen myönnetyn luvan muuttamista siten, että Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) hyväksyisi uusiksi toimipaikoiksi seuraavasti:

1. Palveluja tuottava toimipaikka:

Coronaria Fysioterapia Oy, Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Kajaani c/o Coronaria Terameri Oy
Linnankatu 6 A
87100 Kajaani

Tuotettavat palvelut:

Lääkäripalvelut avohoidossa
Erikoislääkärin vastaanottotoiminta
Erikoisalaan kuuluvien lausuntojen antaminen

Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja/tai kätilön palvelut
Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta
Terveydenhoitajan vastaanottotoiminta

Terapeuttinen toiminta
Fysioterapia toimipaikassa ja potilaan kotona/asiakkaan tiloissa
Ravitsemusterapia toimipaikassa
Toimintaterapia toimipaikassa
Jalkaterapia toimipaikassa

Muu terveydenhuollon toiminta
Psykologin toiminta toimipaikassa

Toimintakunta potilaan kotona/asiakkaan tiloissa annettavissa palveluissa: Kajaani

Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja:
Laillistettu radiologian erikoislääkäri Jukka Matias Perälä

Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja terapiatoiminnan osalta:
Laillistettu fysioterapeutti Mirva Susanna Saarela

Coronaria Fysioterapia Oy:lle 27.11.2018 myönnettyyn lupaan (01-00530530502) on tehty hakemuksessa pyydetyt muutokset ratkaisupäivästä lukien.

Luvan muutos on merkitty yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.


3) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston päätös 16.3.2022 dnro V/6542/2022 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/Stella Kotipalvelut Oy, Helsinki:

Hakija/palvelujen tuottaja:

Stella Kotipalvelut Oy c/o Stella Care Oy,
Kutomotie 2
00380 Helsinki

Y-tunnus: 0968381-3

Hakija on pyytänyt yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen myönnetyn luvan muuttamista siten, että Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) hyväksyisi palvelualojen laajennukset seuraavasti:

1. Palveluja tuottava toimipaikka:

Stella Kotipalvelut Oy, Helsinki
Kutomotie 2
00380 Helsinki

Tuotettavat uudet palvelut:

Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja/tai kätilön palvelut
Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta potilaan kotona/asiakkaan tiloissa
Terveydenhoitajan vastaanottotoiminta potilaan kotona/asiakkaan tiloissa

Toimintakunnat: Kaikki Suomen kunnat lukuun ottamatta Ahvenanmaan kuntia

Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja:
Laillistettu sairaanhoitaja Maria Helena Erkheikki-Kurtti

Stella Kotipalvelut Oy:lle 02.03.2015 myönnettyyn lupaan (01-00968381303) on tehty hakemuksessa pyydetyt muutokset 14.03.2022 lukien.

Luvan muutos on merkitty yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.


4) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston päätös 17.3.2022 dnro V/4637/2022 Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/MediKalle Oy, Kuopio:

Hakija/palvelujen tuottaja:

MediKalle Oy
Pihlajaharjuntie 21
70340 Kuopio

Y-tunnus: 2148396-1

Hakija on pyytänyt lupaa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen seuraavasti:

1. Palveluja tuottava toimipaikka:

MediKalle Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Iisalmi
Pohjolankatu 6
74100 Iisalmi

Tuotettavat palvelut:

Lääkäripalvelut avohoidossa
Lääkärin vastaanottotoiminta toimipaikassa

2. Palveluja tuottava toimipaikka:

MediKalle Oy c/o Terveystalo Julkiset palvelut Oy, julkiset palvelut vastuulääkäripalvelut Itä-Suomi
Viestikatu 3
70601 Kuopio

Tuotettavat palvelut:

Lääkäripalvelut avohoidossa
Lääkärin vastaanottotoiminta potilaan kotona/asiakkaan tiloissa

Toimintakunnat: Iisalmi, Kajaani, Mikkeli ja Pieksämäki

Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja edellä mainituissa toimipaikoissa:
Laillistettu lääkäri Kalle Veikko Pöntynen

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto myöntää palvelujen tuottaja MediKalle Oy:lle luvan yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen hakemuksen mukaisesti. Samalla Valvira ilmoittaa päätöksellä mainitun yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta.

Toiminnan aloittamispäivä: 17.03.2022

Tämä lupa korvaa aluehallintoviraston antaman aiemman luvan. Aikaisemman luvan lopettamisesta on tehty merkintä yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.

Lupa on merkitty yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.


5) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitus 21.3.2022 dnro V/1043/2021 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen/Medivak OY, Jyväskylä:

Medivak OY
Haukansiipi 7
40740 Jyväskylä

Y-tunnus: 2795213-2

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen

Medivak OY on ilmoittanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira) yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettamisesta seuraavissa toimipaikoissa:

1. Palveluja tuottava toimipaikka:

Medivak OY c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Kajaani Kauppakatu
Kauppakatu 27
87100 Kajaani

Toiminnan lopettamispäivä: 01.01.2021

Ilmoituksen mukaan potilasasiakirjat säilytetään Suomen Terveystalo Oy:n toimipaikassa osoitteessa Kauppakatu 27, 87100 Kajaani.

2. Palveluja tuottava toimipaikka:

Medivak OY, Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Kajaani Lönnrotinkatu
Lönnrotinkatu 14 2. krs
87100 Kajaani

Toiminnan lopettamispäivä: 01.01.2021

Ilmoituksen mukaan potilasasiakirjat säilytetään Suomen Terveystalo Oy:n toimipaikassa osoitteessa Lönnrotinkatu 14, 87100 Kajaani.

3. Palveluja tuottava toimipaikka:

Medivak OY c/o Kajaanin lääkärikeskus Oy
Rajakatu 3
87100 Kajaani

Toiminnan lopettamispäivä: 01.01.2021

Ilmoituksen mukaan potilasasiakirjat säilytetään Mehiläinen Oy:n toimipaikassa osoitteessa Kauppakatu 30, 87100 Kajaani.

Toiminnan päättymisestä on tehty merkintä yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.


6) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston päätös 23.3.2022 dnro V/41501/2021 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/Debora Oy, Helsinki:

Hakija/palvelujen tuottaja:

Debora Oy
Melkonkatu 22 B
00210 Helsinki

Y-tunnus: 1906667-5

Hakija on pyytänyt yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen myönnetyn luvan muuttamista siten, että Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) hyväksyisi terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan seuraavasti:

1. Palveluja tuottava toimipaikka:

Debora Fysio
Jälkimaininki 9
02320 Espoo

2. Palveluja tuottava toimipaikka:

Debora Oy, Debora Espoo
Jälkimaininki 9
02320 Espoo

3. Palveluja tuottava toimipaikka:

Debora Oy, Debora Fysio Espoo Vieraskuja
Vieraskuja 4 as 202
02770 Espoo

4. Palveluja tuottava toimipaikka:

Debora Oy, Debora Fysio Melkonkatu
Melkonkatu 22
00210 Helsinki

5. Palveluja tuottava toimipaikka:

Debora Oy, Debora Hämeenlinna
Turuntie 4-6
13130 Hämeenlinna

6. Palveluja tuottava toimipaikka:

Debora Oy, Debora Heinola
Torikatu 14 L
18100 Heinola

7. Palveluja tuottava toimipaikka:

Debora Oy, Debora Joensuu Kaislakatu
Kaislakatu 6 H 147/1
80130 Joensuu

8. Palveluja tuottava toimipaikka:

Debora Oy, Debora Kokkola
Rantakatu 16, 4. krs
67100 Kokkola

9. Palveluja tuottava toimipaikka:

Debora Oy, Debora Lahti
Nikulankatu 2
15700 Lahti

10. Palveluja tuottava toimipaikka:

Debora Oy, Debora Mikkeli
Röllinpolku 1
50970 Mikkeli

11. Palveluja tuottava toimipaikka:

Debora Oy, Debora Oulu
Paulaharjuntie 22
90530 Oulu

12. Palveluja tuottava toimipaikka:

Debora Oy, Debora Palvelut Kotiin PKS
Kuparitie 1
00440 Helsinki

13. Palveluja tuottava toimipaikka:

Debora Oy, Debora Porvoo
Mestarintie 14
06150 Porvoo

14. Palveluja tuottava toimipaikka:

Debora Oy, Debora Raasepori
Koivuniemenkatu 17
10600 Tammisaari

15. Palveluja tuottava toimipaikka:

Debora Oy, Debora Rovaniemi
Kansankatu 16
96100 Rovaniemi

16. Palveluja tuottava toimipaikka:

Debora Oy, Debora Seinäjoki
Riihitie 3 LH 4
60800 Ilmajoki

17. Palveluja tuottava toimipaikka:

Debora Oy, Debora Tampere
Sellukatu 5 C, 2. krs.
33400 Tampere

18. Palveluja tuottava toimipaikka:

Debora Oy, Debora Turku
Fiskarsinkatu 7 E
20750 Turku

19. Palveluja tuottava toimipaikka:

Debora Oy, Debora Vaasa
Runsorintie 1
65380 Vaasa

Uusi terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja edellä mainituissa toimipaikoissa:
Laillistettu yleislääketieteen erikoislääkäri Henri Karlo Ärölä

Debora Oy:lle 03.07.2014 myönnettyyn lupaan (01-01906667503) on tehty hakemuksessa pyydetyt muutokset ratkaisupäivästä lukien.

Luvan muutos on merkitty yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.


7) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston päätös 24.3.2022 dnro V/6304/2022 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/Puheterapia Hanna-Mari Virtanen Oy, Vuokatti:

Hakija/palvelujen tuottaja:

Puheterapia Hanna-Mari Virtanen Oy
Kumparetie 14
88610 Vuokatti

Y-tunnus: 3186274-6

Hakija on pyytänyt yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen myönnetyn luvan muuttamista siten, että Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) hyväksyisi toimipaikan muuton uuteen osoitteeseen seuraavasti:

1. Palveluja tuottava toimipaikka

Toimipaikan entinen osoite:

Puheterapia Hanna-Mari Virtanen Oy
Tirisentie 13 B 2
88610 Vuokatti

Toimipaikan uusi osoite:

Puheterapia Hanna-Mari Virtanen Oy
Kumparetie 14
88610 Vuokatti

Tuotettavat palvelut:

Terapeuttinen toiminta
Puheterapia potilaan kotona/asiakkaan tiloissa

Toimintakunnat: Joensuu, Juuka, Kajaani, Kontiolahti, Lieksa, Nurmes ja Sotkamo

Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja:
Laillistettu puheterapeutti Hanna-Mari Virtanen

Puheterapia Hanna-Mari Virtanen Oy:lle 03.02.2021 myönnettyyn lupaan (01- 03186274601) on tehty hakemuksessa pyydetyt muutokset ratkaisupäivästä lukien.

Luvan muutos on merkitty yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.


8) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston päätös 25.3.2022 dnro V/8876/2022 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/Saaristolääkärit Oy - Skärgårdsdoktorn Ab, Helsinki:

Hakija/palvelujen tuottaja:

Saaristolääkärit Oy - Skärgårdsdoktorn Ab
Bulevardi 19 A 3
00120 Helsinki

Y-tunnus: 1808362-5

Hakija on pyytänyt yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen myönnetyn luvan muuttamista siten, että Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) hyväksyisi uusiksi toimipaikoiksi 31.03.2022 alkaen seuraavasti:

1. Palveluja tuottava toimipaikka:

Saaristolääkärit Oy - Skärgårdsdoktorn Ab, Punkkibussi 7 liikkuva yksikkö
Bulevardi 19 A 3
00120 Helsinki

2. Palveluja tuottava toimipaikka:

Saaristolääkärit Oy - Skärgårdsdoktorn Ab, Punkkibussi 8 liikkuva yksikkö
Bulevardi 19 A 3
00120 Helsinki

Tuotettavat palvelut edellä mainituissa toimipaikoissa:

Lääkäripalvelut avohoidossa
Lääkärin vastaanottotoiminta toimipaikassa ja potilaan kotona/asiakkaan tiloissa

Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja/tai kätilön palvelut
Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta toimipaikassa ja potilaan kotona/asiakkaan tiloissa
Terveydenhoitajan vastaanottotoiminta toimipaikassa ja potilaan kotona/asiakkaan tiloissa
Kätilön vastaanottotoiminta toimipaikassa ja potilaan kotona/asiakkaan tiloissa

Laboratoriotoiminta
Laboratoriopikadiagnostiikka

Muu terveydenhuollon toiminta
Laboratorionäytteiden otto toimipaikassa ja potilaan kotona/asiakkaan tiloissa

Liikkuvan rokotusklinikkayksikön tuottamat palvelut koko Suomen alueella lukuun ottamatta Ahvenanmaan kuntia.

Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja edellä mainituissa toimipaikoissa:
Laillistettu lääkäri Janne Paavo Tapani Castrén

Saaristolääkärit Oy - Skärgårdsdoktorn Ab:lle 28.01.2014 myönnettyyn lupaan (01-01808362502) on tehty hakemuksessa pyydetyt muutokset 31.03.2022 lukien.

Luvan muutos on merkitty yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.


9) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitus 28.3.2022 dnro V/9043/2022 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan toimintakuntien laajentaminen/Saaristolääkärit Oy - Skärgårdsdoktorn Ab, Helsinki:

Saaristolääkärit Oy - Skärgårdsdoktorn Ab
Bulevardi 19 A 3
00120 Helsinki

Y-tunnus 1808362-5

Saaristolääkärit Oy - Skärgårdsdoktorn Ab on 25.03.2022 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira) toimintakuntien laajentamisesta seuraavasti:

1. Palveluja tuottava toimipaikka:

Saaristolääkärit Oy - Skärgårdsdoktorn Ab, Punkkibussi 4 liikkuva rokotusklinikka
Bulevardi 19 A 3
00120 Helsinki

Tuotettavat palvelut:

Lääkäripalvelut avohoidossa
Lääkärin vastaanottotoiminta

Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja/tai kätilön palvelut
Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta
Terveydenhoitajan vastaanottotoiminta

Laboratoriotoiminta
Laboratoriopikadiagnostiikka

Liikkuvan rokotusklinikkayksikön tuottamat palvelut koko Suomen alueella lukuun ottamatta Ahvenanmaan kuntia.

Toimintakuntien laajentamisesta on tehty merkintä yksityisten palvelujen antajien rekisteriin 25.03.2022 lukien.


10) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston päätös 29.3.2022 dnro V/8407/2022 Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/Isla Terveys Oy, Vuokatti:

Hakija/palvelujen tuottaja:

Isla Terveys Oy
Lammashaankatu 17
88610 Vuokatti

Y-tunnus: 3261889-2

Hakija on pyytänyt lupaa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen seuraavasti:

1. Palveluja tuottava toimipaikka:

Isla Terveys Oy, Isla etävastaanotto
Lammashaankatu 17
88610 Vuokatti

Tuotettavat palvelut:

Etäpalvelut
Erikoislääkärin antamat palvelut etäyhteyden välityksellä

Toimintakunnat: Kaikki Suomen kunnat lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakunnan kuntia

Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja:
Laillistettu naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Marjo Riikka Pantti

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto myöntää palvelujen tuottaja Isla Terveys Oy:lle luvan yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen hakemuksen mukaisesti. Samalla Valvira ilmoittaa päätöksellä mainitun yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta.

Toiminnan aloittamispäivä: 29.03.2022

Lupa on merkitty yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.


11) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston päätös 30.3.2022 dnro V/9157/2022 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/Puunoksa Oy, Oulu:

Hakija/palvelujen tuottaja:

Puunoksa Oy
Pitkänmöljäntie 13 C 6
90510 Oulu

Y-tunnus: 3130798-8

Hakija on pyytänyt yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen myönnetyn luvan muuttamista siten, että Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) hyväksyisi uusiksi toimipaikoiksi seuraavasti:

1. Palveluja tuottava toimipaikka:

Puunoksa Oy c/o Pihlajalinna Omasairaala Oy, Pihlajalinna Hiironen
Kiilakivenkuja 1
90250 Oulu

Aloituspäivämäärä: 02.05.2022

Tuotettavat palvelut:

Lääkäripalvelut avohoidossa
Erikoislääkärin vastaanottotoiminta
Erikoisalaan kuuluvien lausuntojen antaminen

Radiologiset kuvantamistutkimukset
Röntgentutkimukset
Magneettikuvaukset
Ultraäänitutkimukset

2. Palveluja tuottava toimipaikka:

Puunoksa Oy c/o Oulun Sydänkeskus Oy
Isokatu 32 C 3. krs
90100 Oulu

Aloituspäivämäärä: 22.04.2022

Tuotettavat palvelut:

Lääkäripalvelut avohoidossa
Erikoislääkärin vastaanottotoiminta
Erikoisalaan kuuluvien lausuntojen

Radiologiset kuvantamistutkimukset
Ultraäänitutkimukset

3. Palveluja tuottava toimipaikka:

Puunoksa Oy c/o Oulun Sydänkeskus Oy, Kainuun Keskussairaala
Sotkamontie 13
87300 Kajaani

Aloituspäivämäärä: 22.04.2022

Tuotettavat palvelut:

Lääkäripalvelut avohoidossa
Erikoislääkärin vastaanottotoiminta
Erikoisalaan kuuluvien lausuntojen antaminen

Radiologiset kuvantamistutkimukset
Röntgentutkimukset
Magneettikuvaukset
Ultraäänitutkimukset

Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja edellä mainituissa toimipaikoissa:
Laillistettu radiologian erikoislääkäri Ilkka Ossian Lindgren

Puunoksa Oy:lle 22.07.2020 myönnettyyn lupaan (01-03130798801) on tehty hakemuksessa pyydetyt muutokset seuraavasti:
-Toimipaikka Puunoksa Oy c/o Oulun Sydänkeskus 22.04.2022 lukien.
-Toimipaikka Puunoksa Oy c/o Oulun Sydänkeskus Oy, Kainuun Keskussairaala 22.04.2022 lukien.
-Toimipaikka Puunoksa Oy c/o Pihlajalinna Omasairaala Oy, Pihlajalinna Hiironen 02.05.2022 lukien.

Luvan muutos on merkitty yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.


12) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston päätös 30.3.2022 dnro V/7008/2022 Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/Alma Health Oy, Äkäslompolo:

Hakija/palvelujen tuottaja:

Alma Health Oy
Kiljaanintie 3
95970 Äkäslompolo

Y-tunnus: 3256935-7

Hakija on pyytänyt lupaa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen seuraavasti:

1. Palveluja tuottava toimipaikka:

Alma Health Oy c/o Mehiläinen Oy, Mehiläinen Rovaniemi
Lampelankatu 6
96100 Rovaniemi

Tuotettavat palvelut:

Lääkäripalvelut avohoidossa
Lääkärin vastaanottotoiminta
Erikoislääkärin vastaanottotoiminta

2. Palveluja tuottava toimipaikka:

Alma Health Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Kittilä
Valtatie 49
99100 Kittilä

Tuotettavat palvelut:

Lääkäripalvelut avohoidossa
Lääkärin vastaanottotoiminta
Erikoislääkärin vastaanottotoiminta

3. Palveluja tuottava toimipaikka:

Alma Health Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Inari
Piiskuntie 5
99800 Ivalo

Tuotettavat palvelut:

Lääkäripalvelut avohoidossa
Lääkärin vastaanottotoiminta
Erikoislääkärin vastaanottotoiminta

4. Palveluja tuottava toimipaikka:

Alma Health Oy c/o Mehiläinen Oy, Mehiläinen Espoo Tapiola
Länsituuli 10
02100 Espoo

Tuotettavat palvelut:

Lääkäripalvelut avohoidossa
Lääkärin vastaanottotoiminta
Erikoislääkärin vastaanottotoiminta

5. Palveluja tuottava toimipaikka:

Alma Health Oy c/o Isla Terveys Oy, Isla etävastaanotto
Lammashaankatu 17
88610 Vuokatti

Tuotettavat palvelut:

Etäpalvelut
Erikoislääkärin antamat palvelut etäyhteyden välityksellä

Toimintakunnat: Kaikki Suomen kunnat lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakunnan kuntia

Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja edellä mainituissa toimipaikoissa:
Laillistettu naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Aura Pyykönen

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto myöntää palvelujen tuottaja Alma Health Oy:lle luvan yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen hakemuksen mukaisesti. Samalla Valvira ilmoittaa päätöksellä mainitun yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta.

Toiminnan aloittamispäivä: 31.03.2022

Lupa on merkitty yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.


13) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston päätös 31.3.2022 dnro V/6774/2022 Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/Luokkanen Capital Oy, Iisalmi:

Hakija/palvelujen tuottaja:

Luokkanen Capital Oy
Kevelinkuja 10
74130 Iisalmi

Y-tunnus: 3260303-3

Hakija on pyytänyt lupaa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen seuraavasti:

1. Palveluja tuottava toimipaikka:

Luokkanen Capital Oy c/o Plusterveys Hammaslääkärit Oy, Plusterveys Iisalmen Hammas
Kirkkopuistonkatu 15
74100 Iisalmi

Tuotettavat palvelut:

Hammaslääkäripalvelut
Hammaslääkärin vastaanottotoiminta
Hammaslääketieteen alaan kuuluvien lausuntojen antaminen

Hammashuollossa tehtävät radiologiset kuvantamistutkimukset
Röntgentutkimukset

2. Palveluja tuottava toimipaikka:

Luokkanen Capital Oy c/o Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Kajaani Teppanan hammashoitola
Eliaksentie 1 a
87200 Kajaani

Tuotettavat palvelut:

Hammaslääkäripalvelut
Hammaslääkärin vastaanottotoiminta
Hammaslääketieteen alaan kuuluvien lausuntojen antaminen

Hammashuollossa tehtävät radiologiset kuvantamistutkimukset
Röntgentutkimukset

3. Palveluja tuottava toimipaikka:

Luokkanen Capital Oy c/o Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Otanmäen hammashoitola
Uunimiehentie 10
88200 Otanmäki

Tuotettavat palvelut:

Hammaslääkäripalvelut
Hammaslääkärin vastaanottotoiminta
Hammaslääketieteen alaan kuuluvien lausuntojen antaminen

Hammashuollossa tehtävät radiologiset kuvantamistutkimukset
Röntgentutkimukset

Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja edellä mainituissa toimipaikoissa:
Laillistettu hammaslääkäri Henri Luokkanen

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto myöntää palvelujen tuottaja Luokkanen Capital Oy:lle luvan yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen hakemuksen mukaisesti. Samalla Valvira ilmoittaa päätöksellä mainitun yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta.

Toiminnan aloittamispäivä: 31.03.2022

Lupa on merkitty yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.


14) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston päätös 4.4.2022 dnro V/7196/2022 Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/Voice Doctors Oy, Lahti:

Hakija/palvelujen tuottaja:

Voice Doctors Oy c/o Perttula
Kastanjakatu 3 A 3
15520 Lahti

Y-tunnus: 3014894-6

Hakija on pyytänyt lupaa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen seuraavasti:

5. Palveluja tuottava toimipaikka:

Voice Doctors Oy c/o Pihlajalinna Oulu Oy, Pihlajalinna Oulu Isokatu
Isokatu 33
90100 Oulu

Tuotettavat palvelut:

Lääkäripalvelut avohoidossa
Lääkärin vastaanottotoiminta toimipaikassa ja potilaan kotona/asiakkaan tiloissa

Työterveyshuoltolain mukaiset palvelut
Lääkärin palvelut työterveyshuollossa

Toimintakunnat potilaan kotona/asiakkaan tiloissa annettavissa palveluissa: Alavieska, Enontekiö, Haapajärvi, Haapavesi, Hailuoto, Halsua, Hyrynsalmi, Ii, Inari, Kajaani, Kalajoki, Kannus, Kaustinen, Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Kempele, Kittilä, Kokkola, Kolari, Kruunupyy, Kuhmo, Kuusamo, Kärsämäki, Lestijärvi, Liminka, Lumijoki, Merijärvi, Muhos, Muonio, Nivala, Oulainen, Oulu, Paltamo, Pelkosenniemi, Pello, Perho, Posio, Pudasjärvi, Puolanka, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Ranua, Reisjärvi, Ristijärvi, Rovaniemi, Savukoski, Sievi, Siikajoki, Siikalatva, Simo, Sodankylä, Sotkamo, Suomussalmi, Taivalkoski, Tervola, Toholampi, Tornio, Tyrnävä, Utajärvi, Utsjoki, Vaala, Veteli, Ylitornio

Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja edellä mainituissa toimipaikoissa:
Laillistettu lääkäri Antti Mikael Perttula

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto myöntää palvelujen tuottaja Voice Doctors Oy:lle luvan yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen hakemuksen mukaisesti. Samalla Valvira ilmoittaa päätöksellä mainitun yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta.

Toiminnan aloittamispäivä: 4.4.2022

Tämä lupa korvaa aluehallintoviraston antaman aiemman luvan. Aikaisemman luvan lopettamisesta on tehty merkintä yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.

Lupa on merkitty yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.


15) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston päätös 5.4.2022 dnro V/9450/2022 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy, Tampere:

Hakija/palvelujen tuottaja:

Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy
c/o Pihlajalinna Terveys Oy Kehräsaari B
33200 Tampere

Y-tunnus: 0107418-3

Hakija on pyytänyt yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen myönnetyn luvan muuttamista siten, että Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) hyväksyisi uusiksi toimipaikoiksi seuraavasti:

1. Palveluja tuottava toimipaikka:

Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy, Punkkibussi 1 liikkuva yksikkö
Hatanpään valtatie 1
33100 Tampere

2. Palveluja tuottava toimipaikka:

Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy, Punkkibussi 2 liikkuva yksikkö
Hatanpään valtatie 1
33100 Tampere

3. Palveluja tuottava toimipaikka:

Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy, Punkkibussi 3 liikkuva yksikkö
Hatanpään valtatie 1
33100 Tampere

4. Palveluja tuottava toimipaikka:

Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy, Punkkibussi 4 liikkuva yksikkö
Hatanpään valtatie 1
33100 Tampere

5. Palveluja tuottava toimipaikka:

Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy, Punkkibussi 5 liikkuva yksikkö
Hatanpään valtatie 1
33100 Tampere

6. Palveluja tuottava toimipaikka:

Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy, Punkkibussi 6 liikkuva yksikkö
Hatanpään valtatie 1
33100 Tampere

7. Palveluja tuottava toimipaikka:

Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy, Punkkibussi 7 liikkuva yksikkö
Hatanpään valtatie 1
33100 Tampere

8. Palveluja tuottava toimipaikka:

Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy, Punkkibussi 8 liikkuva yksikkö
Hatanpään valtatie 1
33100 Tampere

Tuotettavat palvelut edellä mainituissa toimipaikoissa:

Lääkäripalvelut avohoidossa
Lääkärin vastaanottotoiminta toimipaikassa ja potilaan kotona/asiakkaan tiloissa

Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja/tai kätilön palvelut
Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta toimipaikassa ja potilaan kotona/asiakkaan tiloissa
Terveydenhoitajan vastaanottotoiminta toimipaikassa ja potilaan kotona/asiakkaan tiloissa
Kätilön vastaanottotoiminta toimipaikassa ja potilaan kotona/asiakkaan tiloissa

Laboratoriotoiminta
Laboratoriopikadiagnostiikka

Muu terveydenhuollon toiminta
Laboratorionäytteiden otto toimipaikassa ja potilaan kotona/asiakkaan tiloissa

Liikkuvan rokotusklinikkayksikön tuottamat palvelut koko Suomen alueella lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakunnan alueella olevia kuntia

Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja edellä mainituissa toimipaikoissa:
Laillistettu syöpätautien erikoislääkäri Sari Johanna Riihijärvi

Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy:lle 25.03.2014 myönnettyyn lupaan (01- 00107418302) on tehty hakemuksessa pyydetyt muutokset ratkaisupäivästä lukien.

Luvan muutos on merkitty yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.


16) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston päätös 11.4.2022 dnro V/33322/2021 Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/Suomen Punainen Risti Tampereen osasto, Tampere:

Hakija/palvelujen tuottaja:

Suomen Punainen Risti Tampereen osasto
Otavalankatu 12 A
33100 Tampere

Y-tunnus: 0282758-9

Hakija on pyytänyt lupaa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 01.05.2022 alkaen seuraavasti:

1. Palveluja tuottava toimipaikka:

Suomen Punainen Risti Tampereen osasto
Otavalankatu 12
33100 Tampere

Tuotettavat palvelut:

Muu terveydenhuollon toiminta
Sairaanhoitajan ja lähihoitajan antamat terveydenhuollon palvelut yleisötapahtumissa

Siirtokuljetukset: 1 ajoneuvo
Siirtokuljetuksessa käytettävän ajoneuvon rekisteritunnus: OTZ-751

Toimintakunnat: Kaikki Suomen kunnat lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakunnan kuntia

Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja:
Laillistettu sairaanhoitaja Markku Sakari Heikkilä

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto myöntää palvelujen tuottaja Suomen Punainen Risti Tampereen osastolle luvan yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen hakemuksen mukaisesti. Samalla Valvira ilmoittaa päätöksellä mainitun yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta.

Toiminnan aloittamispäivä: 01.05.2022

Tässä päätöksessä siirtokuljetuksella tarkoitetaan yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain mukaista sairaankuljetusta, joka ei kuulu ensihoitopalveluun. Tässä päätöksessä tarkoitettu siirtokuljetus ei ole sosiaali- ja terveysministeriön ensihoitopalvelusta annetun asetuksen mukaista ensihoitopalvelua.

Lupa on merkitty yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.


17) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitus 11.4.2022 dnro V/6077/2022 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen/Suomen Terveystalo Oy, Helsinki:

Hakija/palvelujen tuottaja:

Suomen Terveystalo Oy
Jaakonkatu 3 A
00100 Helsinki

Y-tunnus: 1093863-3

Suomen Terveystalo Oy on ilmoittanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira) yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettamisesta seuraavissa toimipaikoissa:

1. Palveluja tuottava toimipaikka:

Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Kajaani Kauppakatu
Kauppakatu 27
87100 Kajaani

Toiminnan lopettamispäivä: 30.06.2018

Ilmoituksen mukaan potilasasiakirjat säilytetään Suomen Terveystalo Oy:n toimipaikassa osoitteessa Lönnrotinkatu 14, 87100 Kajaani.

2. Palveluja tuottava toimipaikka:

Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Vihannin työterveysasema
(OID-tunnus 1.2.246.10.10938633.10.144)
Kirkkotie 2
86400 Vihanti

Toiminnan lopettamispäivä: 06.09.2019

Ilmoituksen mukaan potilasasiakirjat säilytetään Suomen Terveystalo Oy:n toimipaikassa osoitteessa Sovionkatu 18, 92100 Raahe.

Toiminnan päättymisestä on tehty merkintä yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.


18) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston päätös 12.4.2022 dnro V/9280/2022 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/Suomen Rokotepalvelu oy, Helsinki:

Hakija/palvelujen tuottaja:

Suomen Rokotepalvelu oy
c/o Suomen Rokotepalvelu Oy, Valimotie 10
00380 Helsinki

Y-tunnus: 2205824-6

Hakija on pyytänyt yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen myönnetyn luvan muuttamista siten, että Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) hyväksyisi toimipaikan mobiiliyksiköt seuraavasti:

1. Palveluja tuottava toimipaikka:

Suomen Rokotepalvelu oy, Liikkuvat yksiköt
Keskuskatu 7
00100 Helsinki

Tuotettavat palvelut:

Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja/tai kätilön palvelut
Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta potilaan kotona/asiakkaan tiloissa
Terveydenhoitajan vastaanottotoiminta potilaan kotona/asiakkaan tiloissa

Laboratoriotoiminta
Laboratoriopikadiagnostiikka

Toimipaikalla käytössä seuraavat mobiiliyksiköt: ETM-202, RTX-456 ja YXL-122.

Toimintakunnat: Kaikki Suomen kunnat lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakunnan kuntia

Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja:
Laillistettu lastentautien erikoislääkäri ja laillistettu hematologian erikoislääkäri Jukka Matti Vakkila

Suomen Rokotepalvelu oy:lle 12.05.2016 myönnettyyn lupaan (01- 02205824602) on tehty hakemuksessa pyydetyt muutokset ratkaisupäivästä lukien.

Luvan muutos on merkitty yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.


Aluehallintoviraston ilmoitukset ja päätökset: 

1) Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 6.4.2022 ESAVI/43414/2021 Muutosilmoitus tartuntatautien vastustamistyössä tarvittavien laboratoriotutkimusten ja tehtävien suorittamiseen/SYNLAB Suomi Oy, Helsinki:

Ilmoittaja:

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Y-tunnus 2674625-7

SYNLAB Suomi Oy on Etelä-Suomen aluehallintovirastoon 10.12.2021 saapuneella ilmoituksella pyytänyt lisäämään tartuntatautilain (1227/2016) 18 §:n mukaisesti kliinisen mikrobiologian laajan laboratorioiden toimilupaan uuden valvonnanalaisen toimintayksikön sekä tutkimukset seuraavasti:

LABORATORIOT / TOIMINTAYKSIKÖT

Valvova laboratorio

SYNLAB Suomi Oy (Lab.nro 1601)
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Mikrobiologian toiminnasta vastaava:
kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri Sohvi Hörkkö

Valvonnanalainen toimintayksikkö

Terveystalo Kajaani Työterveys Otanmäki (lab.nro 1583)

Ilmoitettu tutkimus

7904 -CV19Ag4 STANDARD Q COVID-19 Ag, SD BIOSENSOR Inc

REKISTERÖINTI

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen puolto (alustava) tutkimusnimikkeen lisäyksestä voimassa olevaan laajan toiminnan kliinisen mikrobiologian toimilupaan ja ilmoitus valvonnanalaisten toimintayksiköiden lisäyksestä toimiluparekisteriin on saapunut aluehallintovirastoon 22.12.2021 ja allekirjoitettu ilmoitus rekisteriin lisäämisestä 15.3.2022.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos puoltaa uuden valvonnanalaisen toimintayksikön Terveystalo Kajaani Työterveys Otanmäki (lab.nro.1583) ja tutkimusnimikkeen KL 7904, Covid-19- koronavirustauti antigeeni, -Cv19Ag4 STSANDARD Q COVID-19 Ag, SD BIOSENSOR Inc. lisäystä valvovan laboratorion voimassa olevaan kliinisen mikrobiologian toimilupaan.


Muut ilmoitukset ja päätökset:

1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean päätös apteekkilupa 23.3.2022 dnro FIMEA/2021/007279 Kajaanin 3. apteekin apteekkilupa:

Asia
Kajaanin 3. apteekin apteekkiluvan myöntäminen

Päätös
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus on päättänyt myöntää Kajaanin 3. apteekin apteekkiluvan apteekkari Jyri Jaakko Saastamoiselle.

Apteekin sijaintialue
Apteekin tulee sijaita Kajaanin kaupungin itäisellä (2.) apteekkialueella (Fimea dnro 2253/11.03.08/2011, 28.6.2011).

Täytäntöönpano
Apteekkari Jyri Jaakko Saastamoisen on ryhdyttävä harjoittamaan apteekkiliikettä vuoden kuluessa apteekkiluvan myöntämistä koskevan päätöksen tiedoksisaannista ja hän saa harjoittaa apteekkiliikettä siihen saakka, kunnes täyttää 68 vuotta.


Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, maire.ahopelto@kainuu.fi

Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 

Päätös

Hyväksyi.
_______


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.