Yhtymävaltuusto, kokous 19.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Ero soten luottamustoimista, yhtymävaltuuston jäsen

KAIDno-2022-5905

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anu Huttunen, hallintojohtaja, anu.huttunen@kainuu.fi

Perustelut

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) yhtymävaltuuston jäsen Katariina Mikkonen on 30.10.2022 lähettänyt eropyynnön soten luottamustoimista paikkakunnalta poismuuton johdosta.

Kuntalain 70 §:n mukaan ”Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.” Kuntalain 64 §:n mukaan kuntayhtymään sovelletaan, mitä kunnasta säädetään kuntalain 70 §:ssä.

Kainuun soten perussopimuksen 5 §:n mukaan kunnat valitsevat yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi.

Kajaanin kaupunki on 31.10.2022 ilmoittanut, ettei se valitse Mikkosen tilalle uutta luottamushenkilöä, vaan varajäsen hoitaa viimeisen yhtymävaltuuston kokouksen. Kajaanin kaupunki lähettää myöhemmin kuntayhtymälle tiedoksi asiaa koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen.

Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Ehdotus

Esittelijä

Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, maire.ahopelto@kainuu.fi

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että Katariina Mikkoselle myönnetään ero Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenyydestä. 

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi Kajaanin kaupungin ilmoituksen, ettei se valitse Mikkosen tilalle uutta yhtymävaltuuston jäsentä.

Päätös

Hyväksyi.
_______

Ehdotus

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle,​ että Katariina Mikkoselle myönnetään ero Kainuun sosiaali-​ ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenyydestä. 

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle,​ että se merkitsee tiedoksi Kajaanin kaupungin ilmoituksen,​ ettei se valitse Mikkosen tilalle uutta yhtymävaltuuston jäsentä.

Päätös

Yhtymävaltuusto myönsi eron Katariina Mikkoselle Kainuun sosiaali-​ ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenyydestä.

Yhtymävaltuusto merkitsi tiedoksi Kajaanin kaupungin ilmoituksen,​ ettei se valitse Mikkosen tilalle uutta yhtymävaltuuston jäsentä.
_______

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.