Yhtymävaltuusto, kokous 19.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Ero soten luottamustoimista, yhtymävaltuuston varajäsen

KAIDno-2022-6281

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anu Huttunen, hallintojohtaja, anu.huttunen@kainuu.fi

Perustelut

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) yhtymävaltuuston varajäsen Maarit Oikarinen on pyytänyt 25.9.2022 Hyrynsalmen kuntaan saapuneella sähköpostiviestillä eroa kunnallisista luottamustehtävistä 1.10.2022 alkaen henkilökohtaisista syistä.

Hyrynsalmen kunnanvaltuusto on valinnut 10.11.2022 § 31 Kati Kaartisen Kainuun soten yhtymävaltuuston varajäseneksi Maarit Oikarisen tilalle kunnanvaltuuston myönnettyä eron Oikariselle kunnan luottamustehtävistä 1.10.2022 alkaen. 

Kainuun soten perussopimuksen 5 §:n mukaan kunnat valitsevat yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet ovat jäsenkunnan valtuutettuja tai varavaltuutettuja.            

Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Ehdotus

Esittelijä

Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, maire.ahopelto@kainuu.fi

Yhtymähallitus saattaa yhtymävaltuustolle tiedoksi, että Hyrynsalmen kunnanvaltuusto on valinnut 10.11.2022 § 31 Kainuun soten yhtymävaltuuston varajäseneksi Maarit Oikarisen tilalle Kati Kaartisen.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
_______

Päätös

Yhtymävaltuusto merkitsi tiedoksi,​ että Hyrynsalmen kunnanvaltuusto on valinnut 10.11.2022 § 31 Kainuun soten yhtymävaltuuston varajäseneksi Maarit Oikarisen tilalle Kati Kaartisen.
_______


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.