Yhtymävaltuusto, kokous 19.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Kainuun soten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuudet 2022

KAIDno-2022-4400

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Tarkastuslautakunta on käsitellyt sidonnaisuusilmoitukset 2022 asiaa 6.10. kokouksessaan ja päättänyt pyytää ilmoitusvelvollisia toimittamaan sidonnaisuusilmoituksensa sähköpostilla sisäiselle tarkastajalle 21.10. mennessä. 

Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaisesti yleisessä tietoverkossa.

Ehdotus

Puheenjohtajan ehdotus:                         

Tarkastuslautakunta päättää merkitä toimitetut sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi ja valtuuttaa sihteerin täydentämään sidonnaisuusilmoitusraporttia kokouksen jälkeen mahdollisesti saapuvilla sidonnaisuusilmoituksilla.

Tarkastuslautakunta päättää esittää, että yhtymävaltuusto merkitsee sidonnaisuudet 2022 tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta tässä kokouksessa.

Päätös

Hyväksyi. 

 

Ehdotus

Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymävaltuusto merkitsee sidonnaisuudet 2022 tiedoksi.

Päätös

Yhtymävaltuusto merkitsi tiedoksi luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuudet.
_______


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.