Yhtymävaltuusto, kokous 19.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosäännön §:n 91 mukaan kokouskutsu on lähetettävä kokoukseen vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähettämispäivä mukaan lukien.

Tämä esityslista on lähetetty 2.12.2022. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu 7.12.2022 ilmestyneessä Koti-Kajaani -lehdessä, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän sähköisellä ilmoitustaululla https://sote.kainuu.fi/ sekä Kainuun kuntien julkisten kuulutusten ilmoitustaululla.

Toimitetaan nimenhuuto luettelon mukaan. Siinä todetaan, ketkä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston edustajat ovat saapuvilla.

Päätös

Suoritetussa nimenhuudossa oli läsnä 29 valtuutettua ja 2 varavaltuutettua ja poissa 4 valtuutettua.

Yhtymävaltuusto totesi, että kokous on hallintosäännön mukaan koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
_______


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.