Yhtymävaltuusto, kokous 19.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Osavuosiraportti 1.1.–31.8.2022

KAIDno-2022-4749

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Eija Immonen, talousjohtaja, eija.h.immonen@kainuu.fi

Perustelut

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2022 hyväksyttiin yhtymävaltuustossa 20.12.2021 § 30.

Käyttösuunnitelma käsiteltiin yhtymähallituksen kokouksessa 26.4.2022 § 109.

Talousarvion (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 2022 yhteensä 379,4 milj. euroa. Käyttösuunnitelmassa (ilman liikelaitoksia) toimintatuottojen loppusumma on 381,8 milj. euroa. Toimintatuottoja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 251,0 milj. euroa, joka on 65,7 % koko vuoden käyttösuunnitelmasta. Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 4,0 milj. euroa eli 1,0 % käyttösuunnitelmaa suurempina. Vuosiennusteeseen tammi-elokuun toteuman pohjalta sisältyy yhteensä 7,2 milj. euroa valtion kompensaatiota koronaviruspandemian aiheuttamiin talousvaikutuksiin.

Talousarvion (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintakulut ovat vuodelle 2022 yhteensä 371,6 milj. euroa. Käyttösuunnitelmassa (ilman liikelaitoksia) toimintakulujen loppusumma on 374,0 milj. euroa. Toimintakuluja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 237,8 milj. euroa, joka on 63,6 % koko vuoden käyttösuunnitelmasta. Kertymästä puuttuu Oys:n 1,5 milj. euron suuruinen lasku. Toimintakuluja on kertynyt 2,8 % enemmän kuin vuonna 2021 vastaavana ajankohtana. Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan 4,4 milj. euroa eli 1,2 % käyttösuunnitelmaa suurempina. Vuonna 2021 toimintakulujen kokonaiskertymä oli 361,8 milj. euroa.

Rahoitustuottoja ja -kuluja arvioidaan kertyvän käyttösuunnitelman mukaisesti, nettokertymä yhteensä -2,1 milj. euroa, vuonna 2021 vastaava kertymä oli yhteensä -2,0 milj. euroa. Rahoituserät rasittavat vuoden 2022 tulosta 0,1 milj. euroa, 5,0 %, edellisvuotta enemmän.

 Poistojen arvioitu kokonaismäärä vuodelle 2022 on 13,7 milj. euroa, joka on 0,9 milj. euroa eli 8,0 % edellisvuotta vähemmän.

Alkuperäinen talousarvio on -8,1 milj. euroa alijäämäinen. Kuluvan vuoden tilikauden tulosennuste tammi-elokuun toteuman perusteella on -8,5 milj. euroa alijäämäinen, mikä ylittää alkuperäisen talousarvion alijäämän -0,4 milj. euroa. Vuosiennusteeseen tammi-elokuun toteuman pohjalta sisältyy 7,2 milj. euroa valtion kompensaatiota koronaviruspandemian aiheuttamiin talousvaikutuksiin.

Palkkaharmonisoinnin taulukkovaikutukset lisäävät vuoden 2022 henkilöstökuluja 4,75 milj. €. Vuoden 2022 talousarviossa on 6,4 milj. euron suuruinen palkankorotusvara, jolla on pyritty varautumaan sekä palkkaharmonisoinnin aiheuttamiin henkilöstökulujen lisäyksiin sekä mahdollisiin valtakunnallisiin sopimusperusteisiin palkankorotuksiin.

Lisätietoja asiasta antavat talousjohtaja, Eija Immonen, puh. 044 797 0656, eija.h.immonen@kainuu.fi ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Ehdotus

Esittelijä

Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, maire.ahopelto@kainuu.fi

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi talousarvion 2022 osavuosiraportin ajalta 1.1.–31.8.2022 ja esittää talousarvion osavuosiraportin yhtymävaltuuston käsiteltäväksi sekä tiedoksi Kainuun kunnille.

Päätös

Hyväksyi.
______
Asiantuntijana kuultiin talousjohtaja Eija Immosta, joka esitteli asian §:n 230 jälkeen ja poistui ennen päätöksentekoa.

Kokous keskeytettiin tämän asian käsittelyn ja asiantuntijoiden esittelyjen jälkeen lounastauon ajaksi klo 12.30–13.15.

Ehdotus

Yhtymähallitus esittää talousarvion osavuosiraportin yhtymävaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Yhtymävaltuusto merkitsi tiedoksi osavuosiraportin 1.1.–31.8.2022.
_______
Asian esittelivät talousjohtaja Eija Immonen ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.