Yhtymävaltuusto, kokous 19.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Talouden seurantaraportti 1.1.–31.10.2022

KAIDno-2022-1623

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Eija Immonen, talousjohtaja, eija.h.immonen@kainuu.fi

Perustelut

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2022 hyväksyttiin yhtymävaltuustossa 20.12.2021 § 30.

Käyttösuunnitelma käsiteltiin yhtymähallituksen kokouksessa 26.4.2022 § 109.

Talousarvion (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 2022 yhteensä 379,4 milj. euroa. Käyttösuunnitelmassa (ilman liikelaitoksia) toimintatuottojen loppusumma on 381,8 milj. euroa. Toimintatuottoja on kertynyt lokakuun loppuun mennessä 313,2 milj. euroa, joka on 82,0 % koko vuoden käyttösuunnitelmasta. Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 3,8 milj. euroa eli 1,0 % käyttösuunnitelmaa suurempina. Vuosiennusteeseen tammi-lokakuun toteuman pohjalta sisältyy yhteensä 7,2 milj. euroa valtion kompensaatiota koronaviruspandemian aiheuttamiin talousvaikutuksiin.

Talousarvion (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintakulut ovat vuodelle 2022 yhteensä 371,6 milj. euroa. Käyttösuunnitelmassa (ilman liikelaitoksia) toimintakulujen loppusumma on 374,0 milj. euroa. Toimintakuluja on kertynyt lokakuun loppuun mennessä 300,5 milj. euroa, joka on 80,4 % koko vuoden käyttösuunnitelmasta. Toimintakuluja on kertynyt 2,9 % enemmän kuin vuonna 2021 vastaavana ajankohtana. Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan 0,3 milj. euroa eli 0,1 % käyttösuunnitelmaa pienempinä. Vuonna 2021 toimintakulujen kokonaiskertymä oli 361,8 milj. euroa.

Rahoitustuottoja ja -kuluja arvioidaan kertyvän käyttösuunnitelman mukaisesti, nettokertymä yhteensä -2,1 milj. euroa, vuonna 2021 vastaava kertymä oli yhteensä -2,0 milj. euroa. Rahoituserät rasittavat vuoden 2022 tulosta 0,1 milj. euroa, 5,0 %, edellisvuotta enemmän.

Poistojen arvioitu kokonaismäärä vuodelle 2022 on 13,7 milj. euroa, joka on 0,9 milj. euroa eli 8,0 % edellisvuotta vähemmän.

Vuosiennusteeseen sisältyy satunnaisena tuottona 4,0 milj. euron suuruinen arvioitu osakkeiden myyntivoitto.

Alkuperäinen talousarvio on -8,1 milj. euroa alijäämäinen. Kuluvan vuoden tilikauden tulosennuste tammi-lokakuun toteuman perusteella on -49 000 euroa alijäämäinen. Vuosiennusteeseen tammi-lokakuun toteuman pohjalta sisältyy 7,2 milj. euroa valtion kompensaatiota koronaviruspandemian aiheuttamiin talousvaikutuksiin ja satunnaisena tuottona 4,0 milj. euroa osakkeiden myyntivoittoa.

Palkkaharmonisoinnin taulukkovaikutukset lisäävät vuoden 2022 henkilöstökuluja 4,75 milj. €. Vuoden 2022 talousarviossa on 6,4 milj. euron suuruinen palkankorotusvara, jolla on pyritty varautumaan sekä palkkaharmonisoinnin aiheuttamiin henkilöstökulujen lisäyksiin sekä mahdollisiin valtakunnallisiin sopimusperusteisiin palkankorotuksiin.

Lisätietoja asiasta antavat talousjohtaja Eija Immonen, puh. 044 797 0656, eija.h.immonen@kainuu.fi ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Ehdotus

Esittelijä

Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, maire.ahopelto@kainuu.fi

Yhtymähallitus keskustelee asiasta ja merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin ajalta 1.1.–31.10.2022 sekä lähettää seurantaraportin tiedoksi yhtymävaltuuston jäsenille.

Hallintosäännön 8 §:n mukaan yhtymähallitus raportoi taloudesta samalla jäsenkunnille sähköisesti kuntien kirjaamoon.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
_______
Asiantuntijana kuultiin talousjohtaja Eija Immosta, joka esitteli asian §:n 281 jälkeen ja poistui ennen päätöksentekoa.

Päätös

Yhtymävaltuusto merkitsi tiedoksi talouden seurantaraportin 1.1–31.10.2022.
_______
Asian esitteli talousjohtaja Eija Immonen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.