Yhtymävaltuusto, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosäännön §:n 91 mukaan kokouskutsu on lähetettävä kokoukseen vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähettämispäivä mukaan lukien.  

Tämä esityslista on lähetetty 13.6.2022. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu 8.6.2022 ilmestyneessä Koti-Kajaani -lehdessä sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän verkkosivuilla sekä Kainuun kuntien julkisten kuulutusten ilmoitustaululla.

Toimitetaan nimenhuuto luettelon mukaan. Siinä todetaan, ketkä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston edustajat ovat saapuvilla.

Päätös

Suoritetussa nimenhuudossa oli läsnä 28 valtuutettua ja 3 varavaltuutettua ja poissa 4 valtuutettua.  

Yhtymävaltuusto totesi, että kokous on hallintosäännön mukaan koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.