Yhtymävaltuusto, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Osavuosiraportti 1.1.–30.4.2022

KAIDno-2022-2591

Perustelut

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 15.6.2022 § 153

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2022 hyväksyttiin yhtymävaltuustossa 20.12.2021 § 30.

Käyttösuunnitelma käsiteltiin yhtymähallituksen kokouksessa 26.4.2022 § 109.

Talousarvion (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 2022 yhteensä 379,4 milj. euroa. Käyttösuunnitelmassa (ilman liikelaitoksia) toimintatuottojen loppusumma on 381,8 milj. euroa. Toimintatuottoja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 121,1 milj. euroa, joka on 31,7 % koko vuoden käyttösuunnitelmasta. Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 2,3 milj. euroa eli 0,6 % käyttösuunnitelmaa suurempina. Vuosiennusteeseen tammi-huhtikuun toteuman pohjalta sisältyy yhteensä 5,6 milj. euroa valtion kompensaatiota koronaviruspandemian aiheuttamiin talousvaikutuksiin.

Talousarvion (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintakulut ovat vuodelle 2022 yhteensä 371,6 milj. euroa. Käyttösuunnitelmassa (ilman liikelaitoksia) toimintakulujen loppu-summa on 374,0 milj. euroa. Toimintakuluja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 117,0 milj. euroa, joka on 31,3 % koko vuoden käyttösuunnitelmasta. Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan 7,4 milj. euroa eli 2,0 % käyttösuunnitelmaa suurempina. Vuonna 2021 toimintakulujen kokonaiskertymä oli 361,8 milj. euroa.

Rahoitustuottoja ja -kuluja arvioidaan kertyvän käyttösuunnitelman mukaisesti, nettokertymä yhteensä -2,1 milj. euroa, vuonna 2021 vastaava kertymä oli yhteensä -2,0 milj. euroa. Rahoituserät rasittavat vuoden 2022 tulosta 0,1 milj. euroa, 5,0 %, edellisvuotta enemmän.

Poistojen arvioitu kokonaismäärä vuodelle 2022 on 13,7 milj. euroa, joka on 0,9 milj. euroa eli 8,0 % edellisvuotta vähemmän.

TULOSENNUSTE

Alkuperäinen talousarvio on -8,1 milj. euroa alijäämäinen. Kuluvan vuoden tilikauden tulosennuste tammi-huhtikuun toteuman perusteella on -13,2 milj. euroa alijäämäinen, mikä ylittää alkuperäisen talousarvion alijäämän -5,1 milj. euroa. Vuosiennusteeseen tammi-huhtikuun toteuman pohjalta sisältyy 5,6 milj. euroa valtion kompensaatiota koronaviruspandemian aiheuttamiin talousvaikutuksiin.

Palkkaharmonisoinnin taulukkovaikutukset lisäävät vuoden 2022 henkilöstökuluja 4,75 milj. €. Vuoden 2022 talousarviossa on 6,4 milj. euron suuruinen palkankorotusvara, jolla on pyritty varautumaan sekä palkkaharmonisoinnin aiheuttamiin henkilöstökulujen lisäyksiin sekä mahdollisiin valtakunnallisiin sopimusperusteisiin palkankorotuksiin.

Liite:
Osavuosiraportti 1.1.–30.4.2022

Lisätietoja asiasta antavat talousjohtaja Eija Immonen, puh. 044 797 0656, eija.h.immonen@kainuu.fi ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Päätösehdotus:

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi talousarvion 2022 osavuosiraportin ajalta 1.1.–30.4.2022 ja esittää talousarvion osavuosiraportin yhtymävaltuuston käsiteltäväksi sekä hallintosäännön 8 §:n mukaan yhtymähallitus raportoi taloudesta samalla jäsenkunnille sähköisesti kuntien kirjaamoihin.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Ehdotus

Tämä asia käsitellään yhtymähallituksen 15.6.2022 kokouksessa ja yhtymähallituksen päätös lähetetään yhtymävaltuuston jäsenille sähköpostilla tiedoksi yhtymähallituksen kokouksen jälkeen.

Yhtymävaltuusto:

Päätös

Yhtymävaltuusto merkitsi tiedoksi osavuosiraportin 1.1.–30.4.2022. 

Asian esitteli talousjohtaja Eija Immonen.  Talousjohtaja Eija Immonen esitteli myös toteuman 1-5/2022 ja vuosiennusteen 2022.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.