Yhtymävaltuusto, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Yhtymävaltuuston varajäsenen muutos/Marja-Stiina Suihko/Kuhmon päätös

KAIDno-2022-549

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, maire.ahopelto@kainuu.fi

Perustelut

Kuhmon kaupunginvaltuusto on valinnut 17.1.2022 § 7 varajäsenen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) yhtymävaltuustoon Marja-Stiina Suihkon tilalle 31.12.2021 lukien kaupunginvaltuuston myönnettyä eron Marja-Stiina Suihkolle Kainuun soten yhtymävaltuuston varajäsenyydestä. Kaupunginvaltuusto on valinnut Sabrina Logeaisin Kainuun soten yhtymävaltuustoon Marja-Stiina Suihkon tilalle jäljellä olevalle Kainuun soten yhtymävaltuustokaudelle.

Kuntalain 70 §:n mukaan ”Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.” Kuntalain 64 §:n mukaan kuntayhtymään sovelletaan, mitä kunnasta säädetään kuntalain 70 §:ssä.

Kainuun soten perussopimuksen 5 §:n mukaan kunnat valitsevat yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi.

Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Ehdotus

Esittelijä

Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, maire.ahopelto@kainuu.fi

Yhtymähallitus saattaa yhtymävaltuustolle tiedoksi, että Kuhmon kaupunginvaltuusto on valinnut 17.1.2022 § 7 Kainuun soten yhtymävaltuuston varajäseneksi Marja-Stiina Suihkon tilalle Sabrina Logeaisin.

Päätös

Hyväksyi.
_______

Ehdotus

Yhtymävaltuusto:

Päätös

Yhtymävaltuusto merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.